OM FIRMAET

Firmaet er et enkeltpersonforetak etablert i 1997. Som grunnlag for etableringen lå mange års kontinuerlig og allsidig yrkeserfaring fra private arkitektbedrifter i perioden 1976 - 1997.

 

Arbeidsfelt

 • Boliger og fritidsboliger mm
 • Rehebilitering av eldre bebyggelse 
 • Tilbygg, påbygg og ombygginger 
 • Seksjonering
 • Bruksendring
 • Utredninger
 • Utbyggingskonsepter, skisseprosjekter
 • Tomtedeling
 • Tomteanalyser
 • Regulering, bebyggelsesplaner
 • Større prosjekter

 

Firmaprofil

Firmaet har lang erfaring, kan tilby bistand i alle faser av prosjekteringen og sørger for personlig og tett oppfølging av prosjektene gjennom hele prosessen - fra idé til ferdig bygg. Firmaet søker å gjennomføre alle oppgaver og faser i utviklingen av prosjektene på et høyest mulig faglig nivå, med formål å komme frem til gode arkitektoniske og tekniske løsninger som står seg godt inn i fremtiden. Hva som vektlegges i et oppdrag avhenger av de stedlige forutsetningene, oppdragets art og særegenhet og oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Valg av løsninger - bygning

Arkitektur, byggematerialer, romprogram, tekniske og bygningsmessige løsninger bestemmes i samråd med byggherre og med tilpassing til gjeldende myndighetskrav. Bygningen kan, med hensyn til energibruk, prosjekteres etter standardkravene eller etter strengere krav, så som passivhusstandarden. Bruk av spesielt miljøvennlige løsninger kan vektlegges.

Kostnader vurderes ut fra valgene som tas.

 

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystem MAKS10 fra Arkitektbedriftene AS.

Abonnement på komplett utgave av SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer som omhandler planlegging, byggdetaljer, byggforvaltning og lover/forskrifter.

Abonnement på Våtromsnormen. 

Tegneprogrammer: VectorWorks og AutoCad 

Program for bygningsmessig beskrivelse: G-prog beskrivelse

 

Utdannelse 

Utdannelse fra Arkitekthøyskolen i Oslo med diplom i 1976. 

Det sørges for kontinuerlig faglig oppdatering av kunnskap om gode og fremtidsrettede løsninger gjennom fagkurs, seminarer, studieturer og selvstudier.

 

Godkjenninger

Firmaet har sentral godkjenning